דירקטוריון והנהלהמיכאל קולמן

מיכאל קולמן

סמנכ"ל תפעול
Department:
michael_kolman

2012 – 2017 מנהל שרשת אספקה קבוצת Bee קמעונאות ומנכ"ל חטיבת הלוגיסטיקה

2008 – 2012 מנהל שרשרת אספקה בחברת שילב

2008 – 2005 אחראי על הפרטת התחבורה הציבורית במשרד התחבורה

2005- 2002 טמפו מנהל מרכז הפצה אזור מרכז

2002 – 1999 מנהל מלאי ומחסנים בחברת YES

1996-1999 מנהל ספקים חיצוניים לוגיסטיים בחברת פרטנר

תואר ראשון בהנדסה תעשיה וניהול /  תואר שני במנהל עסקים